Tegovi i metri

Štampa

Danas se tegovi uglavnom koriste za podesavanje i proveru elektronskih vaga. Njihova izvorna namena za vrsenje merenja sada je skoro ukinuta.

OIML-ove preporuke za tegove
SET_TEGOVA_E1Organisation Internationale de Metrologie Legale ? OIML,
tacno definisu metroloske zahteve za tegove koje ovi moraju da ispunjavaju na medunarodnom nivou. Vecina zemalja su clanovi OIML-a. Preporuka OIML R 111 (izdanje 1994) odnosi se na tegove masa od 1 mg do 50 kg. Ova deklaracija se izmedu ostalog odnosi i na druge aspekte: tacnost, materijal, geometrijski oblik, identifikacija (razlikovanje), cuvanje, zastita.

Prozvodnja tegova od strane KERN-a
Kern koristi samo odredene materijale sa sertifikatom. Nakon mehanicke obrade i procesa poliranja, pocinje pravo podesavanje. Za to se koriste samo najtacnije i visoko precizne vage i to u vazduhom kondicioniranim i zatvorenim uslovima.

Klase tacnosti su postavljene po hijerarhijskom redosledu u odnosu 1:3, gde E1 oznacava najtacnije, a M3 najnizu klasu tacnosti. Kada proveravate tegove medusobom, sledeca visa klasa po hijerarhiji je ona sa kojom mozete da izvrsite proveru nize klase.

Tegovi se svrstavaju u klase tacnosti E, F, M i shodno tome odgovaraju odredenom tipu vaga:
E_KLASA
Tegovi klase E1 i E2


M_KLASATegovi klase F1 i F2

Tegovi klase M1, M2, M3