FiscalPrint FP200PJ

Štampa

FiscalPrint FP200PJ – fiskalni štampač sa integrisanim GPRS terminalom

geenko_fp200-1FiscalPrint FP200PJ je dvostanični fiskalni štampač baziran na termalnoj tehnologiji. Namenjen je svim tipovima prodajnih mesta koji koriste računar ili POS sistem. Eternet priključak omogućava brzu komunikaciju i podržava štampanje računa sa više prodajnih mesta. Uređaj koristi integrisani GPRS terminal za bežično povezivanje sa udaljenim serverom Poreske uprave ili korisnika. Veliki broj ugrađenih priključaka služi za komunikaciju sa računarom i priključivanje eksternog displeja, fioke za novac i drugih uređaja.

Osnovne karakteristike
geneko_fp200- Interna memorija za 65.023 (opciono 120.000) artikala (PLU) i 8 (opciono 100) operatera
- 800 stavki na računu
- 9 poreskih stopa
- Fiskalna memorija sa 2000 dnevnih izveštaja
- 3 načina plaćanja
- Ugrađeni displej za operatera (kasira)
- Detekcija prisustva displeja za kupce
- Sat realnog vremena
- Štampanje grafičkog logotipa