ETIKETIRKE

ETIKETIRKE

Vaga Bizerba SC II 100

Merni opseg: 3/6 , 6/15kg
Displej: Poseduje 2 LCD displeja
Štampa: Velika brzina štampanja (mogućnost 10.000 artikala)
Tastatura: Brza tastatura 53 brzih tastera
Eternet komunikacija
Štampač: širine 58mm
Na etiketi ispisuje logo firme, naziv artikla, cenu, masu, bar kod, datum pakovanja, rok upotrebe itd.
Može da koristi etikete 58×43,58×60,58×95


Vaga Bizerba SC II 200

Merni opseg: 3/6 , 6/15kg
Displej: Poseduje 2 LCD displeja
Štampa: Velika brzina štampanja (mogućnost 10.000 artikala)
Tastatura: Brza tastatura 53 brzih tastera
Eternet komunikacija
Štampač: širine 58mm
Na etiketi ispisuje logo firme, naziv artikla, cenu, masu, bar kod, datum pakovanja, rok upotrebe itd.
Može da koristi etikete 58×43,58×60,58×95


Vaga Bizerba SC II 500

Merni opseg: 3/6 , 6/15kg
Displej: Poseduje 2 LCD displeja
Štampa: Velika brzina štampanja (mogućnost 10.000 artikala)
Tastatura: Brza tastatura 53 brzih tastera
Dodatna tastatura 48 ili 96 brzih tastera
Eternet komunikacija
Štampač: širine 58mm
Na etiketi ispisuje logo firme, naziv artikla, cenu, masu, bar kod, datum pakovanja, rok upotrebe itd.
Može da koristi etikete 58×43,58×60,58×95


Vaga Bizerba SC II 800 7inc

Merni opseg: 3/6 , 6/15kg
Displej: 1 displej i 1 7inc ekran
Štampa: Velika brzina štampanja (mogućnost 10.000 artikala)
Tastatura: Brza tastatura 53 brzih tastera
Dodatna tastatura 48 ili 96 brzih tastera
Eternet komunikacija
Štampač: širine 58mm
Na etiketi ispisuje logo firme, naziv artikla, cenu, masu, bar kod, datum pakovanja, rok upotrebe itd.
Može da koristi etikete 58×43,58×60,58×95


Vaga Bizerba SC II 800

Merni opseg: 3/6 , 6/15kg
Displej: 2 LCD displeja
Štampa: Velika brzina štampanja (mogućnost 10.000 artikala)
Tastatura: Brza tastatura 53 brzih tastera
Dodatna tastatura 48 ili 96 brzih tastera
Eternet komunikacija
Štampač: širine 58mm
Na etiketi ispisuje logo firme, naziv artikla, cenu, masu, bar kod, datum pakovanja, rok upotrebe itd.
Može da koristi etikete 58×43,58×60,58×95


Vaga DIGI SM-500

Displej: LCD sa pozadinskim osvetljenjem
Rezolucija: 1/3.000, 1/6.000, 1/7.500
Kapacitet memorije: 2 MB (standardno) 10 MB (Max)
Štampa: 80 mm, brzina do 150 mm / s*
Napajanje: AC 100 / 110 / 220 / 230 / 240 V (50 / 60 Hz)
Radna temperatura: – 10°C do + 40°C
Vlažnost: 15 % do 85 % relativna vlažnost