TEGOVI I METRI

TEGOVI I METRI

Danas se tegovi uglavnom koriste za podesavanje i proveru elektronskih vaga. Njihova izvorna namena za vrsenje merenja sada je skoro ukinuta.

OIML-ove preporuke za tegove
Organisation Internationale de Metrologie Legale ? OIML,
tacno definisu metroloske zahteve za tegove koje ovi moraju da ispunjavaju na medunarodnom nivou. Vecina zemalja su clanovi OIML-a. Preporuka OIML R 111 (izdanje 1994) odnosi se na tegove masa od 1 mg do 50 kg. Ova deklaracija se izmedu ostalog odnosi i na druge aspekte: tacnost, materijal, geometrijski oblik, identifikacija (razlikovanje), cuvanje, zastita.

Prozvodnja tegova od strane KERN-a
Kern koristi samo odredene materijale sa sertifikatom. Nakon mehanicke obrade i procesa poliranja, pocinje pravo podesavanje. Za to se koriste samo najtacnije i visoko precizne vage i to u vazduhom kondicioniranim i zatvorenim uslovima.

Klase tacnosti su postavljene po hijerarhijskom redosledu u odnosu 1:3, gde E1 oznacava najtacnije, a M3 najnizu klasu tacnosti. Kada proveravate tegove medusobom, sledeca visa klasa po hijerarhiji je ona sa kojom mozete da izvrsite proveru nize klase.

Tegovi se svrstavaju u klase tacnosti E, F, M i shodno tome odgovaraju odredenom tipu vaga:

Tegovi klase E1 i E2

  • E1 standardni tegovi najvece klase tacnosti, uglavnom samo kao Referentni standardi za metroloske servise.
  • E2 standardni tegovi, najtacniji tegovi za proveru i podesavanje visokih rezolucija, visoko precizne vage, klase I, rezolucije preko n*=100 000d.
Tegovi klase F1 i F2
  • F1 visoko precizni tegovi pogodni za provere, kalibraciju i podesavanje preciznih vaga, klase I do odprilike n*=100 000d.
  • F2 visoko precizni tegovi pogodni za veoma tacne precizne vage klase II, sa rezolucijom oko n*=50 000d.

Tegovi klase M1, M2, M3

  • M1 precizni tegovi za precizne vage klase II I trgovacke vage klase III, rezolucije do n*=10 000d. Za mehanicke vage za merenje zlata i merenje u karatima.
  • M2 precizni tegovi za proveru, kalibraciju i podesavanje trgovackih vaga klase III i IV, sa rezolucijom od manje od n*=5 000d.
  • M3 trgovacke vage za svakodnevnu upotrebu, sa mehanickim skalama, decimalnim skalama itd.